Thông não nhanh về thời hạn bồi thường bảo hiểm

Thông não nhanh về thời hạn bồi thường bảo hiểm

Thông não nhanh về thời hạn 15 ngày hoặc 30 ngày.

Sau khi cần lao số đen bị tai nạn nộp đầy đủ hồ sơ, có cờn phơm của AE bảo hiểm, thì được hứa là 15 ngày em sẽ trả cho anh, cũng chưa biết có bị trừ đi đồng nào hay không, vậy là yên tâm sắp tới nhận được đồng tiền xương máu sau bao nhiêu ngày bị củ hành vì hồ sơ, khai báo, thủ tục blah blah....
Đến hẹn đếch thấy gì, cũng sợ đếch dám alo để hỏi vì sợ bị mắng, chờ đến hết ngày hôm sau, cũng biệt vô âm tín đành alo phát: “alo anh chưa thấy gì, chưa chuyển cho anh à....? Ơ hay, 15 ngày làm việc mà anh nhé, hôm nay mới được 8 ngày thôi, luật nó quy định thế rồi, anh không nhớ là bọn em nghỉ thứ bảy à, lại nghỉ bù giỗ tổ nữa....đừng gọi em nữa nhé”.

Cần lao thấy xấu hổ quá, ngu quá dell biết gì ...luật nó nói thế thì lại chờ vậy. Trời ơi trời ơi...nhỡ cả cái việc kia của mình rồi!!!

Trích Luật KDBH năm 2000:

“Điều 29.Thời hạn trả tiền bảo hiểm hoặc bồi thường.
Khi xảy ra sự kiện bảo hiểm, doanh nghiệp bảo hiểm phải trả tiền bảo hiểm hoặc bồi thường theo thời hạn đã thỏa thuận trong hợp đồng bảo hiểm; trong trường hợp không có thỏa thuận về thời hạn thì doanh nghiệp bảo hiểm phải trả tiền bảo hiểm hoặc bồi thường trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ hợp lệ về yêu cầu trả tiền bảo hiểm hoặc bồi thường.”


Ngày ở đây, nếu không ghi gì thêm thì phải hiểu là ngày theo lịch, lịch tường, lịch bàn hay lịch điện tử gì gì nữa cũng được...hiểu chưa? Còn muốn theo ngày làm việc thì phải ghi rõ là “ngày làm việc”, không được đánh lận con đen, đánh tráo khái niệm để lòe người vô tội...ngày của riêng mấy ông nhé chứ KHÔNG phải là ngày theo luật nhé, hiểu chửa, luật áp dụng chung cho các bên tham gia thì phải theo, CẤM cãi.

Tin Liên Quan

Tại sao đòi bảo hiểm lại khó ntn?

Tại sao đòi bảo hiểm lại khó ntn?

Mấy AE bảo hiểm làm ăn chán quá... , hành hạ cần lao mua BH lên bờ xuống ruộng làm người lương thiện...
Số điện thoại