Bảo hiểm tài sản

Bảo hiểm tài sản

Một số sản phẩm bảo hiểm tài sản

1.    Bảo hiểm cháy nổ, bắt buộc

2.    Bảo hiểm hoả hoạn và các rủi ro đặc biệt

3.    Bảo hiểm gián đoạn kinh doanh sau bảo hiểm hoả hoạn và các rủi ro đặc biệt

4.    Bảo hiểm mọi rủi ro cho tài sản

5.    Bảo hiểm gián đoạn kinh doanh sau bảo hiểm mọi rủi ro cho tài sản

6.    Bảo hiểm trộm cướp

7.    Bảo hiểm tiền

8.    Bảo hiểm lòng trung thành

9.    Bảo hiểm bảng hiệu đèn quảng cáo

10.  Bảo hiểm mọi rủi ro văn phòng

11.  Bảo hiểm mọi rủi ro nhà ở

12.  Bảo hiểm hoả hoạn nhà tư nhân


Một số sản phẩm bảo hiểm kỹ thuật

1.  Bảo hiểm mọi rủi ro xây dựng

2.  Bảo hiểm mọi rủi ro lắp đặt

3.  Bảo hiểm đỗ vỡ máy móc

4.  Bảo hiểm máy móc thiết bị của chủ thầu

5.  Bảo hiểm thiết bị điện tử

6.  Bảo hiểm nồi hơi

7.  Bảo hiểm mọi rủi ro máy móc, thiết bị cho thuê

8.  Bảo hiểm gián đoạn kinh doanh do hư hỏng máy móc

9.  Bảo hiểm hư hỏng hàng hoá trong kho lạnh

10.  Bảo hiểm công trình kỹ thuật dân dụng hoàn thành       

11.  Bảo hiểm nhà tư nhân trọn gói

12.  Bảo hiểm văn phòng trọn gói

Tin Liên Quan

Bảo hiểm hàng hải

Bảo hiểm hàng hải

Bảo hiểm hàng hoá trong quá trình vận chuyển và các phương tiện vận chuyển đường thuỷ, đường bộ, và ...
Bảo hiểm con người

Bảo hiểm con người

Đối tượng của hợp đồng bảo hiểm con người là tuổi thọ, tính mạng, sức khoẻ và tai nạn con người.
Bảo hiểm xe cơ giới

Bảo hiểm xe cơ giới

Bảo hiểm xe cơ giới là một loạt các sản phảm bảo hiểm dành cho các loại xe con, xe khách, xe chở hàn...
Số điện thoại