Số tiền bảo hiểm

Số tiền bảo hiểm

Trích Luật KD bảo hiểm

"Điều 32. Số tiền bảo hiểm  - Áp dụng đối với bảo hiểm con người
Số tiền bảo hiểm hoặc phương thức xác định số tiền bảo hiểm được bên mua bảo hiểm và doanh nghiệp bảo hiểm thoả thuận trong hợp đồng bảo hiểm."Do con người là vô giá, không thể xác định được giá trị nên số tiền bảo hiểm trong hợp đồng bảo hiểm con người là sự thỏa thuận giữa người mua bảo hiểm và công ty bảo hiểm căn cứ vào khả năng đóng phí bảo hiểm và các yêu tố xã hội khác.


"Điều 41. Số tiền bảo hiểm - chỉ áp dụng đối với ảo hiểm tài sản
Số tiền bảo hiểm là số tiền mà bên mua bảo hiểm yêu cầu bảo hiểm cho tài sản đó." 

Ví dụ
Tài sản của bạn có giá trị thị trường là 5,000 USD. Số tiền bảo hiểm là số tiền bạn muốn bảo hiểm cho tài sản đó, có thể là 5,000 USD hoặc thấp hơn. Số tiền bảo hiểm không được cao hơn 5,000 USD.


Trường hợp bạn mua bảo hiểm với số tiền bảo hiểm thấp hơn 5,000 USD có nghĩa là bạn đã mua bảo hiểm dưới giá trị. Khi xảy ra thiệt hại, công ty bảo hiểm sẽ trả bạn tối đa số tiền bạn đã mua do áp dụng luật tỷ lệ. Trường hợp tổn thất bộ phận, số tiền công ty bảo hiểm chi trả sẽ phụ thuộc vào tỷ lệ giữa số tiền bảo hiểm bạn đã mua và 5,000 USD.
   


Nếu gặp khó khăn trong việc đòi quyền lợi bảo hiểm chính đáng của mình, hãy liên hệ với Claimgood - Tư vấn đòi bồi thường bảo hiểm theo thông tin sau:

Hotline: 0917104004
E-mail:
[email protected]
hoặc: [email protected]

Tin Liên Quan

Các thời hạn quan trọng

Các thời hạn quan trọng

Thời hạn yêu cầu trả tiền bảo hiểm hoặc bồi thường theo hợp đồng bảo hiểm là một năm, kể từ ngày xảy...
Nguyên tắc của bảo hiểm

Nguyên tắc của bảo hiểm

Các nguyên tắc cơ bản của bảo hiểm: Chỉ bảo hiểm sự rủi ro (Fortuity not certainty); Trung thực tuyệ...
Số điện thoại