Lưu ý khi đòi tiền bồi thường bảo hiểm trách nhiệm dân sự

Lưu ý khi đòi tiền bồi thường bảo hiểm trách nhiệm dân sự

Tin Liên Quan

Các thời hạn quan trọng

Các thời hạn quan trọng

Thời hạn yêu cầu trả tiền bảo hiểm hoặc bồi thường theo hợp đồng bảo hiểm là một năm, kể từ ngày xảy...
Nguyên tắc của bảo hiểm

Nguyên tắc của bảo hiểm

Các nguyên tắc cơ bản của bảo hiểm: Chỉ bảo hiểm sự rủi ro (Fortuity not certainty); Trung thực tuyệ...
Số tiền bảo hiểm

Số tiền bảo hiểm

Tùy theo loại hình bảo hiểm là bảo hiểm con người hay bảo hiểm tài sản mà cách thức xác định số tiền...
Số điện thoại