Giảm trừ bồi thường

Giảm trừ bồi thường

Giảm trừ bồi thường (chế tài) lầ việc các doanh nghiệp bảo hiểm giảm đi một số tiền bồi thường cụ thể so với số tiền bồi thường chuẩn trước khi bồi thường cho bên mua bảo hiểm. Giảm trừ bồi thường là biện pháp mà doanh nghiệp bảo hiểm áp dụng trong trường hợp bên mua bảo hiểm vi phạm các quy định của hợp đồng bảo hiểm nhưng chưa đến mức độ nghiêm trọng dẫn đến bị từ chối bồi thường.

Các vi phạm để áp dụng giảm trừ bồi thường này hay rơi vào các lỗi vi phạm về thời gian thông báo tổn thất, không thực hiện đầy đủ các biện pháp đề phòng hạn chế tổn thất.... Hiện nay, mức giảm trừ bồi thường đối với bảo hiểm vật chất xe cơ giới đã được các doanh nghiệp bảo hiểm tại Việt Nam đưa ra tương đối cụ thể, tuy nhiên đối với hầu hết các loại hình bảo hiểm tài sản khác thì vẫn chưa rõ ràng, phụ thuộc vào quá trình thương lượng giữa nhà bảo hiểm và bên mua bảo hiểm. Giảm trừ bồi thường gây thiệt hại đến quyền lợi và ảnh hưởng đến an toàn tài chính 
người mua bảo hiểm, vì vậy trong quá trình thực hiện hợp đồng bảo hiểm, đặc biệt là khi xảy ra sự cố dẫn đến thiệt hai về tài sản, người mua bảo hiểm cần lưu ý thực hiện đầy đủ các hướng dẫn của doanh nghiệp bảo hiểm để tránh ảnh hưởng đến quyền lợi của mình.

Nếu gặp khó khăn trong việc đòi quyền lợi bảo hiểm chính đáng của mình, hãy liên hệ với Claimgood - Tư vấn đòi bồi thường bảo hiểm theo thông tin sau:

Hotline: 0917104004
E-mail:
[email protected]
hoặc: [email protected]

Tin Liên Quan

Các thời hạn quan trọng

Các thời hạn quan trọng

Thời hạn yêu cầu trả tiền bảo hiểm hoặc bồi thường theo hợp đồng bảo hiểm là một năm, kể từ ngày xảy...
Nguyên tắc của bảo hiểm

Nguyên tắc của bảo hiểm

Các nguyên tắc cơ bản của bảo hiểm: Chỉ bảo hiểm sự rủi ro (Fortuity not certainty); Trung thực tuyệ...
Số điện thoại