Bảo hiểm xe cơ giới

Bảo hiểm xe cơ giới


Phạm vi bồi thường bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới

     Thiệt hại về thân thể, tính mạng   và tài sản đối với bên thứ ba do   xe cơ giới gây ra.

Thiệt hại về thân thể và tính mạng của hành khách theo hợp đồng vận chuyển hành khách do xe cơ giới gây ra.

Phạm vi bồi thường của bảo hiểm thiệt hại vật chất xe

 
     Bồi thường cho chủ xe những thiệt hại vật chất xe xảy ra do những tai nạn bất ngờ, ngoài sự kiểm soát của chủ xe, lái xe trong các trường hợp:

Bị tai nạn do đâm va, lật đổ.

Cháy nổ, bão lụt, sét đánh.
 

Mất cắp toàn bộ và các rủi ro bất ngờ khác.

Ngoài ra công ty bảo hiểm còn thanh toán những chi phí cần thiết và hợp lý cho việc ngăn ngừa, hạn chế tổn thất, trục vớt, kéo xe đến nơi sửa chữa, giám định tổn thất.
 
 

Tin Liên Quan

Bảo hiểm hàng hải

Bảo hiểm hàng hải

Bảo hiểm hàng hoá trong quá trình vận chuyển và các phương tiện vận chuyển đường thuỷ, đường bộ, và ...
Bảo hiểm con người

Bảo hiểm con người

Đối tượng của hợp đồng bảo hiểm con người là tuổi thọ, tính mạng, sức khoẻ và tai nạn con người.
Bảo hiểm tài sản

Bảo hiểm tài sản

Đối tượng của hợp đồng bảo hiểm tài sản là tài sản, bao gồm vật có thực, tiền, giấy tờ trị giá được ...
Số điện thoại