Hỗ trợ thủ tục pháp lý

Hỗ trợ thủ tục pháp lý


Tư vấn về pháp luật trong trường hợp có tranh chấp, khiếu nại, khiếu kiện về trách nhiệm và nghĩa vụ của các bên trong việc thực hiện hợp đồng bảo hiểm.


Tư vấn cho Quý khách hàng về trách nhiệm và nghĩa vụ của công ty bảo hiểm theo quy định của pháp luật Việt Nam, các quy định, nguyên tắc và tập quán truyền thống về bảo hiểm.

Trong trường hợp thương lượng không thành công với công ty bảo hiểm, Claimgood sẽ đại diện cho Quý khách tiến hành các bước tố tụng (khởi kiện) theo quy định của pháp luật để yêu cầu công ty bảo hiểm phải bồi thường đầy đủ, đảm bảo quyền lợi hợp pháp của Quý khách.


Vì vậy, nếu gặp khó khăn trong việc đòi quyền lợi bảo hiểm chính đáng của mình, hãy liên hệ với Claimgood - Tư vấn đòi bồi thường bảo hiểm theo thông tin sau:

Hotline: 0917104004
E-mail:
[email protected]
hoặc: [email protected]


Tin Liên Quan

Tư vấn nhanh qua điện thoại

Tư vấn nhanh qua điện thoại

Khi có tình huống khẩn cấp xảy ra, ngoài việc liên hệ với công ty bảo hiểm, Quý khách hãy liên hệ vớ...
Thu thập và rà soát hồ sơ bồi thường

Thu thập và rà soát hồ sơ bồi thường

Thu thập hồ sơ bồi thường để cung cấp cho công ty bảo hiểm là việc quan trọng...
Quản lý danh mục bảo hiểm của doanh nghiệp

Quản lý danh mục bảo hiểm của doanh nghiệp

Claim good cung cấp dịch vụ này để hỗ trợ các doanh nghiệp có nhiều danh mục bảo hiểm hoặc là các do...
Tư vấn soạn thảo văn bản giao dịch với bên bảo hiểm

Tư vấn soạn thảo văn bản giao dịch với bên bảo hiểm

Nếu Quý khách có bất kỳ điều gì chưa rõ, hãy cho chúng tôi biết, trong chừng mực nào đó, với kinh ng...
Số điện thoại