Giám định độc lập

Giám định độc lập

Nói về mảng này thì có thể đây là một điểm không lấy gì làm sáng sủa trong thị trường bảo hiểm Việt Nam. Trước đây, thị trường giám định độc lập sôi động với các doanh nghiệp giám định độc lập có vốn đầu tư nước ngoài, tuy nhiên trước sự cạnh tranh của các doanh nghiệp giám định trong nước thì các doanh nghiệp này đã phải rút khỏi Việt Nam. Lý do thì ngoài vấn đề phí giám định thì các doanh nghiệp nước ngoài không thể chiều lòng các doanh nghiệp bảo hiểm trong việc thỏa mãn các chỉ đạo của bên bảo hiểm về nội dung báo cáo giám định, cách thức lập hồ sơ và các khoản phải "marketing" mà chỉ có doanh nghiệp giám định nội địa mới có.

Do các doanh nghiệp bảo hiểm là đối tác đem lại doanh thu và lợi nhuận chủ yêu cho mình nên các công ty giám định độc lập nội địa sẽ phải chiều theo ý của bên bảo hiểm, vì vậy ý nghĩa của giám định độc lập đã không còn. Nhiều khách hàng mua bảo hiểm khi bị tổn thất đã vô cùng ngây thơ khi thấy kết luận giám định bất lợi cho mình nhưng không biết kêu ai.

(còn tiếp)

 


Nếu gặp khó khăn trong việc đòi quyền lợi bảo hiểm chính đáng của mình, hãy liên hệ với Claimgood - Tư vấn đòi bồi thường bảo hiểm theo thông tin sau

Hotline: 0917104004
E-mail:
[email protected]
hoặc: [email protected]

Tin Liên Quan

Bảo hiểm phi nhân thọ

Bảo hiểm phi nhân thọ

Đánh giá xếp hạng các doanh nghiệp bảo hiểm thì ngoài các tiêu chí xếp hạng về tài chính hay quy mô,...
Số điện thoại