DỊCH VỤ
Giao dịch với công ty bảo hiểm

Giao dịch với công ty bảo hiểm

Giao dịch và làm việc với công ty bảo hiểm sẽ là một việc khó khăn, tốn kém thời gian, tiền bạc nếu ...
Tư vấn nhanh các tình huống khẩn cấp

Tư vấn nhanh các tình huống khẩn cấp

Khi có tình huống khẩn cấp xảy ra, ngoài việc liên hệ với công ty bảo hiểm, Quý khách hãy liên hệ vớ...
Thu thập và rà soát hồ sơ bồi thường

Thu thập và rà soát hồ sơ bồi thường

Thu thập hồ sơ bồi thường để cung cấp cho công ty bảo hiểm là việc quan trọng...
Quản lý danh mục bảo hiểm của doanh nghiệp

Quản lý danh mục bảo hiểm của doanh nghiệp

Claim good cung cấp dịch vụ này để hỗ trợ các doanh nghiệp có nhiều danh mục bảo hiểm hoặc là các do...
Hỗ trợ thủ tục pháp lý

Hỗ trợ thủ tục pháp lý

Các quy định của pháp luật về bảo hiểm và bản thân các quy định riêng của ngành bảo hiểm rất phức t...
Và các dịch vụ bồi thường bảo hiểm khác

Và các dịch vụ bồi thường bảo hiểm khác

Nếu Quý khách có bất kỳ điều gì chưa rõ, hãy cho chúng tôi biết, trong chừng mực nào đó, với kinh ng...
Số điện thoại